Důkladná příprava pro dosažení nejlepších výsledků

Základem návrhu produktu je váš seznam přání. Tvar je již určen vámi, vzhled a dojem jsou pevně dané. Na základě specifikací pak navrhneme mechanickou a případně elektronickou část. Abychom se ujistili o správnosti těchto návrhů, vytvoříme nejprve prototyp.

Životaschopný návrh

Prototypování je součástí produktového inženýrství. Na základě koncepčního návrhu výrobku vytvoříme 3D model. To nám umožňuje posoudit, zda je zamýšlený návrh životaschopný a splňuje zadané požadavky. Součástí tohoto procesu mohou být také laboratorní zkoušky a zkoušky konečného použití. Nakonec je návrh upraven pro optimální výrobu.

Naše inovace

Na obrázku

Značkovací přístroj

“Od designu až po výrobu a od montáže až po balení: všechny postupy děláme efektivně, rychle a tím nejkvalitnějším způsobem, přičemž klademe důraz na co nejnižší náklady.”

Keeping children safe on the road

“The collaboration with Britax Römer has greatly intensified in a short period of time, partly due to the custom solutions that Rompa Group offers.”

Automotive parts

The dedication and commitment of Rompa’s professional, international project team and their excellent lines of communication with the project leaders at Bosch contribute to ensuring a speedy and efficient process ...